Wizyty domowe

tel. 570-463-434 (poniedziałek - piątek 09:00-20:00)
E-mail: kontakt@maciejwojcik.net

W ramach wizyty domowej wydawane są bez dodatkowej odpłatności:
  • recepty
  • zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA (tylko uzasadnione względami medycznymi! Nie wystawiam zwolnień wstecznych dla osób uzależnionych np. od alkoholu. Zapłacenie za wizytę nie gwarantuje otrzymania zwolnienia)
  • skierowania na dodatkowe badania, w tym psychologiczne, skierowanie do szpitala
Dodatkowo płatne:
  • zaświadczenia lekarskie do przedłożenia innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych celem kontynuacji leczenia (lekarze rodzinni, inni lekarze itp.) lub innym uprawnionym instytucjom

Gabinety stacjonarne

Gabinet Pszczyna

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż (Szpital Matki Ewy- dawny dom dziecka)
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna


570-463-434
32 210 42 92


Gabinet Tychy

Gabinet lekarski
ul. Trzy Stawy 3 A
43-100 Tychy


570 463 434


Gabinet Bielsko-Biała

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała


570-463-434
33 822 79 83
Wizyty domowe


Gabinet Pszczyna


Śląska Fundacja Błękitny Krzyż (Szpital Matki Ewy- dawny dom dziecka)
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna


570-463-434
32 210 42 92


Gabinet Tychy


Gabinet lekarski
ul. Trzy Stawy 3 A
43-100 Tychy


570 463 434


Gabinet Bielsko-Biała


Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała


570-463-434
33 822 79 83


Copyright (c) 2017 - 2019 Maciej Wójcik. Designed by Weblogic.pl